Het leven van Bas wordt op zijn kop gezet als hij een brief ontvangt van Iris, die hem vertelt dat hij de vader is van haar zoon.

In een ver verleden maakte Bas kennis met Iris, haar man Jos en hun vrienden. Bas en Iris begonnen een hartstochtelijke verhouding.

In de vriendenkring ontstond een sfeer van achterdocht, verraad, geheimhouding en bedrog. Toen raakte Iris zwanger.

Bas stelde haar voor om te trouwen, maar Iris weigerde en besloot onverwacht dat Jos de vader zou zijn van haar kind.

Waarom wilde Iris niet met Bas trouwen? Waarom liet ze Sven opgroeien als de zoon van Jos? Wat bezielde Jos om een DNA-test te laten doen?

En vooral: wat moet Bas doen nu de waarheid aan het licht is gekomen?

Maarten van Buuren is hoogleraar Franse letterkunde te Utrecht. Hij publiceert over literatuur in De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland en bundelde essays in Onbegaande wegen en Verdichtingen, verschuivingen. Enkele jaren geleden verscheen het hooglijk gewaardeerde, openhartige en literaire relaas over zijn depressie Kikker gaat fietsen!

boekinformatie
Uitgeverij Cargo
ISBN 9789029575027
€18,95
Bestel bij bol.com