Epiloog bij grote verwachtingen - boekenflits.nlIn ‘Epiloog’ richt Geert Mak zich, net zoals in ‘Grote verwachtingen’ zich tot een denkbeeldige geschiedenisstudent uit 2069.

“Als een donderslag bij heldere hemel waren wij aan de beurt. Wij, de zondoorstoofde generaties van deze decennia, werden in het voorjaar van 2020 plotseling uit onze roes wakker geschopt en proefden voorzichtig het woord ‘noodlot’ op onze tong.”

Wie had kunnen denken dat Mak zo snel al zou moeten getuigen van de grootste maatschappelijke ontwrichting sinds de Tweede Wereldoorlog?

Oorlogen en epidemieën zijn vanouds de grootste gevaren die de mens bedreigen. Geen Europeaan die dacht een van beide nog mee te zullen maken in ons deel van de wereld, in de huidige tijd – totdat de coronapandemie uitbrak.

Plotseling werden ook wij in het welvarende Europa geconfronteerd met een gigantisch gevaar. De hele samenleving kwam tot stilstand…


BOEKINFORMATIE Atlas Contact