Uiteindelijk komt alles goed - boekenflitsWe leven in een heel vreemde en uitzonderlijke ‘coronatijd’, die in het teken staat van wereldwijde crises, angst en onzekerheid, allerlei maatregelen en protesten en van vijanddenken en beschuldigingen over en weer.

In deze verwarrende tijd laat een jonge vrouw haar stem horen en spreekt duidelijke taal: Christina von Dreien, vertegenwoordigster van een nieuwe generatie jonge mensen die ons de weg wijzen en positieve impulsen aan de mensheid geven.

Haar indrukwekkende kijk opent een nieuw, breder perspectief op de huidige wereldsituatie en op de periode die voor ons ligt. Zonder de gebruikelijke clichés van dwarsdenkers en spiritualisten te gebruiken slaagt ze erin met haar eenvoudige boodschap het hart van mensen te bereiken en te raken.

Christina nodigt ons uit om anders naar de wereld om ons heen te kijken en de verantwoordelijkheid voor wat er allemaal in de wereld gebeurt te verplaatsen van de politieke arena naar onszelf: wat kun je als individu concreet bijdragen aan een positieve verandering van ons huidige destructieve en noodlijdende systeem?BOEKINFORMATIE Uitgeverij Akasha