Mensen zijn ingewikkeld - boekenflitsWe zijn steeds meer gaan geloven dat mensen met psychische problemen een hersenstoornis hebben of op zijn minst een afwijking en dus ziek zijn. Maar zijn mensen niet veel te ingewikkeld om zo begrepen te worden?

Floortje Scheepers beschrijft waarom menselijk gedrag te complex, dynamisch en veranderlijk is om volledig te kunnen doorgronden met logica en te vatten in modellen of kaders als de DSM.

We moeten bescheiden zijn over wat we weten en begrijpen van gedrag en accepteren dat mensen adaptieve complexe wezens zijn die, als zij ontregelen, in verbinding met de ander tot herstel kunnen komen – ook als we de oorzaak van die ontregeling nooit helemaal kunnen doorgronden.BOEKINFORMATIE Arbeiderspers