De Cock en de schim uit het verleden - boekenflitsSinds Peter Römer de Baantjer-franchise overnam, hebben de boeken in de serie een zekere kwalitatieve impuls gekregen.

De originele boeken van Appie Baantjer waren boven alles authentiek, maar de structuur en dialogen volgden altijd een vast patroon. Römers’ verhalen zijn eigentijdser, de dialogen kregen meer diepgang en de plots werden ook iets minder eendimensionaal.

De herkenbaarheid en herkenning bleven, waardoor de halfjaarlijkse verschijning van een nieuwe De Cock altijd weer garant staat voor een aangename ontspanning die een kleine 90 minuten duurt. En dat voor mij al sinds het midden van de jaren tachtig…

De Cock en de schim uit het verleden is nummer 88 in de reeks en de 17e van Peter Römer. De Cock krijgt – bij toeval – een zaak voorgeschoteld waaraan hij dertig jaar eerder ook werkte.

Het betrof toen de verdwijning van een man en nu wordt in een groot huis aan het Vondelpark het lijk van de vermiste gevonden. Evenals destijds staat De Cock voor een raadsel. De verdwijning is dan wel opgelost na dertig jaar, maar door wie is de man vermoord?

Lekker speuren met De Cock en Vledder!BOEKINFORMATIE De Fontein