Eerste persoon enkelvoud - boekenflitsIn elk verhaal van Eerste persoon enkelvoud deelt de ik-figuur een uniek fragment van zijn werkelijkheid met ons. Het is Murakami op zijn zuiverst: bevreemdend, troostrijk, geestig, ontroerend.

In deze verhalenbundel van Haruki Murakami verandert een toevallige ontmoeting op een parkbankje in een raadselachtig wiskundig onderhoud dat de verteller decennia later nog bezighoudt.

Een naamloze, oudere man denkt terug aan twee bepalende liefdes uit zijn jeugd. Een reiziger in een aftandse herberg wordt deelgenoot van de romantische ontboezemingen van een melancholieke aap.

In de acht verhalen van dit boek is steeds een klassieke Murakamiëske ik-figuur aan het woord die een uniek fragment van zijn werkelijkheid met ons deelt.

Het is Murakami op zijn zuiverst: bevreemdend, troostrijk, weemoedig, geestig, ontroerend. Barack Obama schreef over de korte verhalen in Mannen zonder vrouw: ‘Je zult erdoor ontroerd raken en in verwarring en soms met meer vragen achterblijven dan antwoorden.’

Deze zinnen kun je gerust betrekken op het hele universum van Haruki Murakami, dat zich in al zijn schitterende bevreemding ontvouwt in deze bundel.BOEKINFORMATIE Atlas Contact