Exit - boekenflitsFelix Pink is Exiteer – iemand die terminale patiënten begeleidt om hun wereld van pijn en lijden te verlaten. Exiteers mogen de persoon niet helpen om te sterven en moeten binnen de grenzen van de (Engelse) wet opereren.

Hun werk is puur naastenliefde en Exiteers houden de patiënten alleen gezelschap zodat ze niet alleen hoeven te sterven.

Voor de client die op Black Lane 3 woont, staat Felix opgelijnd met Amanda, een nieuwe exiteer. Hoewel het werk van Felix nooit routine is, loopt het met deze client echt gruwelijk mis en moet de 75-jarige Felix vluchten voor de politie.

Hij wil zich wel aangeven, maar weet niet wie er dan voor zijn trouwe metgezel Mabel – een hondje – moet zorgen. Ook wil hij Amanda buiten schot houden.

Daarnaast wil hij uitzoeken wat er precies is misgegaan op Black Lane 3; was het inderdaad een ongeluk of is er opzet in het spel geweest? Tegelijkertijd probeert inspecteur Calvin Bridge ook te achterhalen wat er is gebeurd.

Hoewel zware thema’s niet worden geschuwd, is Exit zeker geen ‘duistere’ thriller. De hoofdpersonen zijn nogal ongebruikelijk en worden – net als het hele verhaal – neergezet met veel humor. Exit is fijne misdaadfictie.BOEKINFORMATIE AW Bruna