Bridgerton 6 – Een royale vergissing – boekenflitsLonden, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.

Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn.

Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid.

Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen.

Nu is Michael meneer de graaf en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen?BOEKINFORMATIE Boekerij

  • Paperback – ISBN 9789022592601 – €17,99
  • eBoek – ISBN 9789402316322 – €9,99