Wij zijn maïs - boekenflitsWij zijn maïs is het fascinerende verhaal over de wijdst verspreide gedomesticeerde graansoort ter wereld.

Octavio Paz noemde maïs zelfs de belangrijkste ‘gebeurtenis’ sinds de uitvinding van het vuur. Voor Azteken, Maya’s en Inca’s was maïs een metafoor voor het leven.

Nu leeft de koe van snijmaïs en wordt onze voeding gezoet met maïs. Maar bestond er ook zoiets als wilde maïs?

Hoe kwam de relatie tussen Turkije en maïs tot stand? Was pellagra een virus waaraan duizenden mensen overleden? Veroorzaakt maïs obesitas?

In Wij zijn maïs beschrijft Henk Boom voor het eerst in de Lage Landen de lange weg die maïs sinds 1492 heeft afgelegd.


BOEKINFORMATIE Athenaeum

  • Paperback – ISBN 9789025309152 – €21,99