We moeten het over geld hebben - boekenflitsIn We moeten het over geld hebben onderzoekt Otegha Uwagba aan de hand van haar eigen leven en ervaringen als jonge vrouw de verhoudingen tussen afkomst, sekse, carrière en geld.

Op openhartige en schijnbaar luchtige wijze doet ze verslag van de ups en downs in haar jeugd, studententijd en werkzame leven. Perioden waarin de complexe rol van geld onlosmakelijk verbonden blijkt te zijn met haar ervaringen, zowel positief als negatief.

Welke rol speelt geld eigenlijk in haar leven en in dat van vele andere vrouwen?


BOEKINFORMATIE Thomas Rap

  • Vertaling: Hien Montijn
  • Paperback – ISBN 9789400408166 – €23,99
  • eBoek – ISBN 9789400408708 – €13,99