Het water bewaart ons - boekenflitsIn Het water bewaart ons schetst Haro Kraak het verhaal van Elsa die al jaren op Schokland woont.

Door stijgend water is dat opnieuw een eiland geworden waar een trots volk afgesloten van de samenleving leeft. Elsa komt oorspronkelijk van buiten en heeft zich omwille van de liefde voor Age aangepast aan de strenge mores van het eiland.

Maar daar komt verandering in met de komst van een nieuwkomer. Terwijl Elsa zich afvraagt of ze er ooit echt bij zal horen, toont het eiland zich van een kant die het tot dan toe zorgvuldig verborgen hield.

Het water bewaart ons is een beklemmende roman over traditie, wantrouwen en het wankele geloof in het verhaal dat ieder mens en iedere gemeenschap over zichzelf vertelt.


BOEKINFORMATIE Atlas Contact

  • Paperback – ISBN 9789025472344 – €22,99
  • eBoek – ISBN 9789025472351 – €12,99