Volledige Werken - Deel 23 - Willem Frederik HermansWillem Frederik Hermans is de auteur van een omvangrijk en rijkgeschakeerd oeuvre. Daartoe behoort ook een grote hoeveelheid bijdragen aan dag- en weekbladen, tijdschriften en andere losse uitgaven.

Een groot deel van dit verspreid gepubliceerde werk is nooit in boekvorm verschenen. Het gaat hier om beschouwende teksten, recensies, columns en ingezonden brieven, en meer incidenteel om gedichten, verhalen, tekeningen, foto’s en fotomontages.

Dit eerder ongebundelde werk wordt in Hermans’ Volledige Werken in vier delen gepresenteerd.

Deel 20 en 21 (mei 2021) zijn reeds beschikbaar en op 1 september 2021 – de 100ste geboortedag van W.F. Hermans – is het derde deel (Volledige Werken 22) van de Ongebundelde werken verschenen.

In dit deel zijn de losse bijdragen opgenomen uit de periode van april 1979 tot begin 1988. Het ‘Ongebundelde werk’ wordt nu afgesloten met het vierde deel (Volledige Werken 23), met daarin al het verspreide werk vanaf begin 1988.

In de zomer van 2022 is het tijd voor het echte sluitstuk van de alomvattende Volledige Werken-uitgave: dan verschijnt het allerlaatste, 24ste deel, met daarin werk dat W.F. Hermans veelal onder pseudoniem heeft gepubliceerd, waaronder zelfs twee echte thrillers.


BOEKINFORMATIE De Bezige Bij

  • Gebonden – ISBN 9789403172316 – €49,99