Voor alle duidelijkheid wijst Boekenflits.nl ten aanzien van de website www.boekenflits.nl (‘de website’) op het volgende:

Eigendom

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van boekenflits.nl. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van boekenflits.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Aandacht

Ondanks de constante zorg en aandacht die boekenflits.nl. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Wijzigingen

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Boekenflits.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van boekenflits.nl, welke geen eigendom zijn van boekenflits.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Boekenflits.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van boekenflits.nl.

Database

Deelname aan een prijsvraag en/of andere winactie op boekenflits.nl resulteert – tot wederopzegging – tot opname in het adressenbestand ten behoeve van de wekelijkse e-mailnieuwsbrief en/of specials van boekenflits.nl. Boekenflits.nl legt de persoonsgegevens die u invult op de website vast in haar database. Boekenflits.nl kan deze gegevens gebruiken om zelf of derde partijen u gerichte aanbiedingen te laten doen of u voorzien van gepersonaliseerde interessante (commerciële) informatie. Derde partijen krijgen echter nooit inzage in, of de beschikking over de persoonsgegevens. Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegevens verwijzen wij u naar het privacy statement.

Aansprakelijkheid

Boekenflits.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, nieuwsbrief of andere mailing.

 

 

Advertentie