Voor boekenflits.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt boekenflits.nl zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening kan boekenflits.nl gegevens vastleggen in een bestand. Uw gegevens kunnen, samen met informatie van zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven, worden geanalyseerd. Dit om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Uw adresgegevens kunnen alleen voor analysedoeleinden door ons worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven.

Beveiliging gegevens

Boekenflits.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Persoonsgegevens die ingevuld zijn bij het opgeven van een registratie worden nooit op boekenflits.nl getoond of inzichtelijk gemaakt voor derde partijen.

Klikgedrag

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat boekenflits.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

Boekenflits.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Boekenflits.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen

Boekenflits.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid van boekenflits.nl. Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.

 

Advertentie